GPS Sistem de Posturare Globala

GPS 400 este un sistem de analiză posturala compus din mai multe unități și un software care permite achizitionarea de imagini pentru măsurători pe diferite zone corporale, precum și o serie de informații referitoare la distribuția greutății a subiectului examinat, a centrului de greutate și stabilitate.

Configuratie sistem GPS:
 
• Analizor Lux posturală
• Podata ™
• Podostabil
• Desk Top